Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Inhoudsopgave

  • 1. Toepassingsgebied
  • 2. Sluiten van de overeenkomst
  • 3. Annuleringsrecht
  • 4. Prijs en leveringskosten
  • 5. Verzending en leveringsvoorwaarden
  • 6. Aansprakelijkheid voor defecten
  • 7. Wet en rechtspraak
  • 8. Informatie over online geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van het bedrijf AT Parts Germany GmbH (hierna "Verkoper” genoemd) zullen van toepassing zijn op alle contracten die worden afgesloten tussen een consument of een handelaar (hierna "Klant” genoemd) en de verkoper met betrekking tot alle producten en/of diensten die worden gepresenteerd in de online winkel van de Verkoper. Hierbij wordt bezwaar aangetekend tegen het inbegrip van de eigen voorwaarden van de Klant, tenzij andere voorwaarden worden bepaald.

1.2 Op grond van deze Voorwaarden is een consument een individu die handelt met doeleinden die geheel buiten het ambacht, bedrijf, vak of beroep van dat individu liggen. Op grond van deze Voorwaarden is een handelaar een individu die handelt met doeleinden die gerelateerd zijn aan het ambacht, bedrijf, vak of beroep van dat individu.

2) Sluiten van de overeenkomst

2.1 De productomschrijvingen in de online winkel van de Verkoper gelden niet als bindende aanbiedingen van de Verkoper, maar dienen alleen maar om een bindende aanbieding voor te leggen aan de Klant.

2.2 De Klant kan dan de aanbieding indienen middels het online bestellignsformulier op de Verkopers online winkel. Op het moment dat de klant de geselecteerde producten en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft geplaatst en het bestellingsproces heeft doorlopen en op de knop heeft gedrukt om het bestellingsproces af te ronden, gaat de Klant een wettelijk bindende aanbieding of contract aan met betrekking tot de producten en/of diensten in de virtuele mand. De Klant kan ook het aanbod aanbieden aan de Verkoper per telefoon of e-mail.

2.3 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen accepteren door een schriftelijke bevestiging te verzenden of een geschreven orderbevestiging (fax of e-mail); voor zover de ontvangst van de orderbevestiging door de Klant doorslaggevend is, of door de bestelde producten aan de klant te leveren; voor zover ontvangst van producten door de Klant doorslaggevend is, of door de Klant te verzoeken om te betalen nadat hij/zij zijn/haar bestelling geplaatst heeft. Mits meerdere van de voorgenoemde alternatieven van toepassing zijn, zal het contract worden afgesloten op het moment dat één van de voorgenoemde alternatieven voor het eerst plaatsvindt. Indien de verkoper het aanbod van de Klant niet accepteert binnen de voorgenoemde periode, zal dit gelijkstaan aan het afwijzen van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Wanneer de klant bij de bestelling 'PayPal Expres’ als betaalmethode kiest, verstrekt hij door op de button ter afronding van de bestelling te klikken ook meteen een betaalopdracht aan zijn betalingsdienstaanbieder. Afwijkend van paragraaf 2.3 verklaart de verkoper in dit geval het aanbod van de klant te aanvaarden op het moment dat de klant op de button ter afronding van de bestelling klikt en de betaalopdracht verstrekt.

2.5 De inhoud van het contract zal worden opgeslagen door de Verkoper en zal schriftelijk naar de Klant worden verstuurd met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden en Klanteninformatie (bijvoorbeeld per e-mail, fax of briefpost) nadat de Klant zijn bestelling heeft doorgegeven. Daarnaast zal de inhoud van het contract worden opgeslagen op de website van de Verkoper en kan worden teruggevonden door de Klant in de klantenlogin via het met wachtwoord beschermde gebruikersaccount, mits de Klante een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel voordat hij zijn bestelling heeft doorgegeven.

2.6 De Klant kan alle gegevens bijwerken middels de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie voordat hij zijn bindende bestelling doorgeeft. Daarnaast zullen alle gegevens vóór het doorgeven van de bestelling worden getoond in een bevestigingsscherm en kunnen deze hier ook worden bijgewerkt, middels de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie.

2.7 De gebruikte taal in het contract is Engels.

2.8 Bestellingsverwerking en het opnemen van contact vindt doorgaans plaats per e-mail en geautomatiseerde bestellingsverwerking. Het is de verantwoordelijk heid van de Klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij/zij levert voor de bestellingsverwerking nauwkeurig is, zodat de door de verkoper verstuurde e-mails kunnen worden ontvangen op dit adres. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant, als spamfilters worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat alle e-mails verstuurd door de Verkoper of door de Verkoper ingeschakelde partijen kunnen worden afgeleverd.

2.9 De klant gaat ermee akkoord om zijn/haar facturen uitsluitend digitaal te ontvangen. Digitale facturen worden in PDF-formaat via e-mail verzonden.

3) Annuleringsrecht

3.1 Consumenten hebben het recht om te annuleren.

3.2 U heeft het recht om dit contract 30 dagen te beëindigen zonder een reden op te geven.

De annuleringsperiode verloopt na 30 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij die niet de drager is en door u is aangewezen, de producten fysiek in uw/zijn bezit krijgt.

Om het annuleringsrecht uit te oefenen moet u ons informeren (Tel.: +312 480 80 118, E-Mail: ) over uw beslissing om dit contract te annuleren met een duidelijke verklaring (bijv. per e-mail). U kan het bijgesloten annuleringsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn voor te zijn, is het voldoende als u uw bericht betreffende uw uitoefening van het annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringsperiode is beëindigd.

3.3 Gevolgen van annulering

3.3.1 Als u dit contract annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen vergoeden (behalve de aanvullende kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander leveringstype dan het minst dure type standaardlevering die wij aanbieden), onverwijld en niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te annuleren. We zullen de vergoeding maken op dezelfde betalingswijze die u gebruikte bij de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders hebt overeengekomen. U zal in ieder geval geen betalingen hoeven maken als gevolg van de vergoeding. Wij kunnen de vergoeding inhouden totdat wij de producten weer hebben ontvangen of u bewijs heeft geleverd dat u de producten heeft teruggestuurd, welke hiervan ook het eerst mag zijn.

3.3.2 U zult de producten terugsturen en ze onverwijld aan ons teruggeven en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te annuleren. De termijn wordt gehaald als u de producten terugstuurt voordat de periode van 30 dagen is verlopen.

3.3.3 Voor het retourneren van goederen vanuit de Europese Unie (met uitzondering van de gebieden met speciale belastings- en douanevoorschriften) en Zwitserland ontvang je van ons een gratis retourlabel.

3.3.4 U bent alleen aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de producten als gevolg van handelingen anders dan die nodig zijn voor het vaststellen van de aard, eigenschappen en werking van de producten.

3.4 Algemene informatie: Voorkom alstublieft schade aan en besmetting van de producten. Retourneer de producten, indien mogelijk, in de oorspronkelijke verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig beschermende buitenverpakking. Als u niet langer de oorspronkelijke verpakking bezit, dient u geschikte verpakking te gebruiken die voldoende bescherming biedt tegen potentiële transportschade. Wees u zich ervan bewust dat de bovenstaande informatie geen voorwaarde is voor het daadwerkelijk uitoefenen van uw annuleringsrecht.

3.5 Annuleringsformulier: Als u dit contract wenst te annuleren, vul dan alstublieft dit formulier in en stuur deze op. Jij kan eventueel ook het herroepingsformulier hieronder kopiëren. Vul het in en stuur het naar ons terug:

Formulier voor herroeping

Aan
AT Parts Germany GmbH C/O UPS SCS
Hans Günther Sohl Strasse 4
47807 Krefeld
Duitsland


Ik/Wij deel/delen u hierbij mede dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen

Besteld op / Ontvangen op:
_________________________________

Naam/Namen consument(en):
_________________________________

Adres consument(en):
_________________________________

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
_________________________________

Datum:
_________________________________

4) Prijs en leveringskosten

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijvingen, zijn de vermelde prijzen eindprijzen en bevatten deze de wettelijke BTW. Alle aanvullende verzendings- en leveringskosten worden afzonderlijk vermeld in de bijbehorende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen aanvullende kosten voorkomen die vallen buiten de macht van de Verkoper. Deze worden gedragen door de Klant. Zulke kosten zijn bijvoorbeeld transactiekosten (overschrijvingskosten, kosten door de wisselkoers) of douanerechten of invoerrechten.

4.3 Betaling kan gemaakt worden door middel van één van de methodes vermeld in de online winkel van de Verkoper.

4.4 Als vooruitbetaling is afgesproken, zal de betaling onmiddellijk plaatsvinden na het afsluiten van het contract.

4.5 I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

  • Achteraf Betalen
  • Gespreid Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. AAlgemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

5) Verzending en leveringsvoorwaarden

5.1 Producten worden in het algemeen geleverd via een verzendingstraject en aan het door de Klant opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Als levering aan de Klant niet mogelijk blijkt te zijn, brengt het aangewezen vervoerbedrijf de producten terug naar de Verkoper en zal de Klant de kosten dragen voor de onsuccesvolle levering. Dit zal niet gelden als de Klant niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die leidde tot de onmogelijkheid van de levering, of als hij/zij tijdelijk verhinderd werd om de bestelde producten te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant een adequate tijdsperiode voorafgaand aan de levering heeft voorzien van een kennisgeving.

5.3 Het risico van accidentele vernietiging en accidentele verslechtering van de verkochte producten zal in principe op de Klant worden verhaald op het moment dat zij in het fysieke bezit van de Klant komen of een persoon die door de Klant is aangewezen om de producten te ontvangen. . Indien de Klant handelt als handelaar, wordt het risico van accidentele vernietiging en accidentele verslechtering in het geval van een verkoop per verzending op het moment van levering overgedragen tot een gekwalificeerde vervoerder bij de vestiging van de Verkoper.

5.4 De Verkoper behoudt zich het recht voor om het contract te ontbinden in het geval van onjuiste of oneigenlijk zelfbevoorrading. Dit is alleen van toepassing als de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-bevoorrading en als hij een concrete afdekkingstransactie heeft afgesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de producten te bemachtigen. In het geval van onbeschikbaarheid van de producten zal hij de Klant onverwijld op de hoogte brengen en door de Klant gemaakte betalingen zullen onmiddellijk vergoed worden.

5.5 Afhalen door de Klant is niet mogelijk vanwege logistieke redenen.

6) Aansprakelijkheid voor defecten

6.1 De wettelijke consumentenrechten zijn van toepassing

6.2 Als de Klant een consument is en hij gebruikt zijn recht op korte termijn om het product af te wijzen, moet hij het product op eigen kosten terugbrengen.

7) Wet en rechtspraak

7.1 Als een Klant handelt als een consument uit hoofde van Lid 1.2, vallen alle contractuele relaties tussen de partijen onder de Britse wetgeving, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten en de gerechtshoven van de Staat waar de Klant woonachtig is zullen de exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen die voortvloeien uit deze relaties.

7.2 Als een Klant handelt als een handelaar uit hoofde van Lid 1.2, vallen alle contractuele relaties tussen de partijen onder de Duitse wetgeving, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten en de gerechtshoven van de Staat waar de Verkoper woonachtig is zullen de exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen die voortvloeien uit deze relaties.

7.3 Als de klant geen consument is, bedraagt de garantieperiode in afwijking van artikel 438 (1) 3 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) 1 jaar.

7.4 AT Parts Germany GmbH (hierna genoemd: de Leverancier) verleent een garantie van 24 maanden vanaf de levering van de verkochte producten in overeenstemming met de volgende voorwaarden.

7.5 De garantie houdt in dat defecte onderdelen naar keuze van de Leverancier ofwel gratis hersteld worden, ofwel vervangen worden door niet-defecte onderdelen. Onderdelen waarvoor een claim met betrekking tot deze garantie wordt ingediend, worden voor rekening van de koper naar de Leverancier verzonden. De kosten voor de bezorging van de nieuwe onderdelen binnen de EU zijn voor rekening van de Leverancier. De vervangen onderdelen worden eigendom van de Leverancier. De Leverancier is slechts gehouden tot het verlenen van enige garantiediensten pas nadat hij het defecte onderdeel heeft ontvangen heeft en nadat hij minimaal één week de tijd heeft gehad om het defecte onderdeel te onderzoeken.

7.6 De garantie dekt geen fouten/gebreken die te wijten zijn aan een verkeerde montage en/of een verkeerd gebruik. De bewijslast voor het gebrek en voor de correcte montage/gebruik ligt bij de koper. Deze garantie dekt geen andere claims, in het bijzonder in de vorm van compensatie.

7.7 Het toekennen van een garantie leidt niet tot een verlenging, noch op de hervatting van de garantieperiode. Wettelijke garantieclaims blijven onverminderd van kracht.

7.8 Bovendien verleent de Leverancier een 30 dagen geld-terug-garantie. Deze garantie is enkel geldig ongebruikte onderdelen in hun oorspronkelijke verpakking. Er moet dus geen sprake zijn van een poging om deze onderdelen te monteren.

7.9 De garantie houdt in dat de aankoopprijs aan de koper wordt terugbetaald, na aftrek van alle gemaakte verzendkosten nadat de ongebruikte goederen zijn geretourneerd. De bovenstaande garantievoorwaarden zijn van toepassing gedurende een periode van 24 maanden.

8) Informatie over online geschillenbeslechting

De EU-commissie biedt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.

Dit platform zal een toegangspunt zijn voor buitengerechtelijke oplossingen voor geschillen die voortvloeien uit online verkoop en servicecontracten die zijn afgesloten tussen consumenten en handelaren.